Moto è vita

Perechi de antonime exemple

on 25.12.2018

Astfel, Dacă îi adăugăm prefixul “in” adjectivului “egal”, obţinem antonimul lui “egal”, şi anume “inegal”. Drumul pe care l-a ales s-a dovedit un fi greşit. Un Alt aspect Care merită reţinut este că raportul de antonimie se poate stabili şi între un cuvânt şi o expresie sau o locuţiune, nu neapărat între Două cuvinte luate individu. Aplicând criteriul sémantique, R. la fel stau lucrurile în cazul perechilor de antonime “integrare-dezintegrare”, “interes-dezinteres”, “amăgire-dezamăgire” sau “ordonat-dezordonat”. Existenţa unui nucleu sémantique comun care grupează cuvintele cu sensuri opuse în perechi antonimice determină o caracteristică importantă a acestora, şi anume faptul că ELE se presupun Reciproc. Criteriile de interprétare a antonimiei sunt Variate, iar această varietate este determinată de îmbinarea dintre criterii extralingvistice (logice, în cea mai mare parte) şi criterii lingvistice. Trebuie să FIM atenţi la cuvintele polisemantice (altfel spus, care au mai multe sensuri), unde Sitiera atâtea perechi de antonime câte sensuri sont Cuvântul la care ne raportăm. Dar ELE nu sunt singurele, fireşte. Cele mai predispuse să contracteze relaţii de antonimie sunt cuvintele Care exprimĂ calităţi, Valori, însuşiri, aprecieri calitative, cantitative, opoziţii spaţiale sau temporale, raporturi cronologice. Dacă la sinonime Era vorba despre cuvinte sau expresii cu forme diferite şi sensuri asemănătoare sau chiar identice, în cazul antonimelor avem de-a face cu expresii sau cuvinte Care, în raport cu Alte expresii sau cuvinte, au un sens contraire sau opus. Aprecierea este însă relativă, deoarece numai comparate cu un ghiozdan de 3 kg, ghiozdanul de 7 kg este greu. Operaţiunea este aceeaşi pentru perechile de antonime “echitate-inechitate”, “capabil-incapabil”, “corect-incorect” sau “util-inutil”.

Chiar în cazul în Care antonimele se bazează PE opoziţiile obiectelor şi fenomenelor DIN Realitate, antonimia lexicală nu poate fi explicată direct acestea. Astăzi a venit rândul antonimelor.